Nyheter‎ > ‎

Generalforsamling 6 april 2016 klokken 18.00

lagt inn 11. feb. 2016, 03:54 av Eva Fagerli Sæthren
Det vises til borettslagslovens § 7-4

Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ordinær generalforsamling i Byhagen Borettslag avholdes 6 april 2016 kl 18.00

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Se også oppslag på tavlene i hver oppgang.

Forslag legges i postkassen til styreleder i Byhagen B/L

Eva Fagerli Sæthren, Norbygata 39, 0190 Oslo

eller til styret@byhagenborettslag.no

Comments