Nyheter

Vårdugnad

Da nærmer vi oss våren. Det blir dugnad 23. april 2016 kl 13.00-17.00

Benytt anledning til å gjøre en innsats i bakhagen sammen med hyggelige naboer. Vi ordner med mat og drikke. Det kommer som vanlig container, men vent med å kaste ting du ikke lenger trenger til etter dugnaden. Blir den full kommer det ny container så du har ikke dårlig tid (den blir stående ca en uke).

NB: Husk at spesialavfall skal i egne containere som settes ut separat. Her kan du kaste spesialavfall,  småelektrisk etc..  Minner også om container som blir satt opp hver mandag kveld i Platous gate.  Der kan du kaste ting du selv larer å bære dit.

Ta kontakt med Eva på tlf. 99 32 25 97 eller send en epost til styret@byhagenborettslag.no hvis du lurer på noe.


Vårdugnad 23 april 2016 kl 13-17

lagt inn 11. feb. 2016, 03:55 av Eva Fagerli Sæthren

Vårdugnad

Da nærmer vi oss våren. Det blir dugnad 23. april 2016 kl 13.00-17.00

Benytt anledning til å gjøre en innsats i bakhagen sammen med hyggelige naboer. Vi ordner med mat og drikke. Det kommer som vanlig container, men vent med å kaste ting du ikke lenger trenger til etter dugnaden. Blir den full kommer det ny container så du har ikke dårlig tid (den blir stående ca en uke).

NB: Husk at spesialavfall skal i egne containere som settes ut separat. Her kan du kaste spesialavfall,  småelektrisk etc..  Minner også om container som blir satt opp hver mandag kveld i Platous gate.  Der kan du kaste ting du selv larer å bære dit.

Ta kontakt med Eva på tlf. 99 32 25 97 eller send en epost til styret@byhagenborettslag.no hvis du lurer på noe.

Generalforsamling 6 april 2016 klokken 18.00

lagt inn 11. feb. 2016, 03:54 av Eva Fagerli Sæthren

Det vises til borettslagslovens § 7-4

Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ordinær generalforsamling i Byhagen Borettslag avholdes 6 april 2016 kl 18.00

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Se også oppslag på tavlene i hver oppgang.

Forslag legges i postkassen til styreleder i Byhagen B/L

Eva Fagerli Sæthren, Norbygata 39, 0190 Oslo

eller til styret@byhagenborettslag.no

Oppgradering av brannsikring i Byhagen Borettslag

lagt inn 13. feb. 2015, 05:19 av Eva Fagerli Sæthren   [ oppdatert 11. feb. 2016, 03:57 ]

Vi har nå skiftet ut alle brannslanger, brannvarslere i oppgangene i 39 og 43 samt delt ut nye røykvarselre til alle på svalgangen og slukkeboks til alle.  Har du spørsmål vedrørende ,  ta kontakt med Eva på tlf 99322597 eller an av de andre i styret.

Gjesteparkering

lagt inn 29. jan. 2015, 05:47 av Eva Fagerli Sæthren   [ oppdatert 11. feb. 2016, 03:27 ]

Det er avsatt to plasser for gjesteparkering i garasjen.  Husk å bruke parkeringskort og noter deg opp på listen foran hver parkeringsplass.  Har du ikke fått nøkkel eller parkeringskort kan du ta kontakt med portner på tlf 99322597.


Skilt til postkasse og ringeklokker

lagt inn 11. jul. 2012, 02:23 av Eva Fagerli Sæthren   [ oppdatert 11. jul. 2012, 02:25 ]

Skilt på postkasse og ringeklokker skal ha lik utforming og er beboernes ansvar.  Det er ikke anledning til å bruke annen type merkning.
Skilt får du kjøpt hos nøkkelservicefirmaer som Vrio Lås og Nøkkelservice på Oslo City.

Postkassen (1 stk) skal ha hvitt skilt med sort skrift:  94x58 mm
Ringeklokkene (2 stk) skal være sorte med hvit skrift:  65x19 mm

Har du feil på ventilasjonsanlegget

lagt inn 11. jul. 2012, 01:51 av Eva Fagerli Sæthren   [ oppdatert 19. sep. 2014, 04:58 ]

Ta kontakt med: L.S. Solland AS på tlf. 32895520. 

Dette er kostnader som må  dekkes av den enkelte andelseier. Regning for utført arbeid og deler sendes  direkte til andelseier.  Vi minner om at alle er pliktig å vedlikeholde tekniske innstallasjoner i leilighetene.


Energimerking av leilighetene i Byhagen

lagt inn 3. nov. 2010, 02:55 av Eva Fagerli Sæthren

Hver leilighet skal ha en egen energiattest ved salg og utleie. Dette kan hver enkelt eier selv gjøre på energimerking.no. Hvis noen får problemer med merkingen er det bare å ta kontakt med Enova Svarer for veiledning.

 

Kurs og aktiviteteter i fellesrommet

lagt inn 31. aug. 2010, 01:28 av Eva Fagerli Sæthren

Gamle Oslo Husflidslag bruker nå fellesrommet til sine møter og ulike kurstilbud,  både for barn og voksne.  Følg med på oppslagstavlen der kurstilbudene kunngjøres.  Påmelding skjer direkte til husflidlaget. Oversikt over hvilke ukedager / helger fellesrommet kan brukes av Byhagens beboere får du ved å sende en mail til styret@byhagenborettslag.no,  eller ved å ta kontakt med ansvarlig for fellesrommet.

Avfallshåndtering

lagt inn 24. aug. 2010, 06:09 av Eva Fagerli Sæthren

Pga brannsikkerhet og tilgjengelighet for rullestolbrukere er det viktig at ting du skal kaste ikke hensettes i borettslagets fellesarealer.  Du må selv levere slikt avtall på en av Oslo kommunes gjenbruksstasjoner.  Du kan også oppbevare det som skal kastes i kjellerboden inntil neste dugnad (oktober 2010).  Da kommer det container i bakgården. Papp som er for stor for åpningen i papirkassene må du selv skjære til slik at du får kastet det.


Trenger du elektriker eller rørlegger?

lagt inn 4. aug. 2010, 01:11 av Eva Fagerli Sæthren   [ oppdatert 19. sep. 2014, 05:05 ]

Borettslaget har serviceavtale med både elektriker og rørlegger når det gjelder fellesområder.  Hvis du har behov for assistanse kjenner disse borettslaget godt .  NB Arbeid som utføres i den enkeltes leilighet dekkes av beboerne selv.

Kontaktinformasjon:
IKT Elektro AS  tlf 48 01 54 00  v/ Knut Røhr-Staff  og   Mester-rør Romerike AS v/ Thor Arne Breida 48898700

1-10 of 13