Informasjon‎ > ‎

Kontaktliste og ansvarsfordeling for styret og portner

Thor 

Navn

Telefon

E-post

Ansvarsområder

Eva Fagerli Sæthren

Styreleder

Leilighet 3001


99 32 25 97

styreleder@byhagenborettslag.no


eller

styret@byhagenborettslag.no

Styreadministrasjon, Obos Generalforsamling, gjenstående reklamasjonssaker, økonomi, renovasjon, Norbykvartalet sameie v/ Olav Thongruppen, kontaktperson OBUL, generalforsamling Byhagen Borettslag, forsikring, , nabokontakt inkl Grønlandsleiret 8, godkjenning nye andelseiere, nettside

Georg Mork

Nestleder

Leilighet 2001

908 65 713

styret@byhagenborettslag.no

Forsikring, kontaktperson Bydel Gamle Oslo/leiligheter, garasjeport, heis, fellessykler, Oslo Vei, byggtekniske vedlikehold, innvendig fellesareal, bakgård, kontaktperson forretninger, vedlikehold utvendig fellesareal, tagging

Vidar Nielsen
Styremedlem
Leilighet 3002

413 55 535

styret@byhagenborettslag.no

Utlån fellesrom, avtaleoversikter, interne og eksterne kontaktlister, tekniske installasjoner (varme, vann, strøm, ventilasjon, dører og låser), personalansvarlig, Canal Digital, sosiale arrangementer

Anne-Gro Halvorsen
Styremedlem
Leilighet 4012

91516045

styret@byhagenborettslag.no

Referent, digitalt- og papirarkiv, brannalarm, HMS, informasjon beboere, renhold

Portner:

Eva Fagerli Sæthren

leilighet 3001

99 32 25 97
portner@byhagenborettslag.no
Ta kontakt med portner når det gjelder:
Tekniske innstallasjoner som varme, vann, el-rom, service ventilasjon, dører, låser
, renovasjon, garsje og garasjeport, brannalarm, problemer med heis, tagging, boder, utlån av maskiner, oppfølging av inngåtte avtaler om vedlikehold, dugnad, inn- og utvendig lys, merking postkasser og ringeklokker,  utdeling av beboermapper, Obus utleieboliger
Comments